ความสำคัญของการตีความหมายศาลทักษะของล่ามและแปลเอกสาร

 

การตีความศาลต้องมากกว่าความคล่องแคล่วในการสนทนาในคู่ภาษา คำพูดทุกคำไม่เพียง แต่พูดในศาลเท่านั้น แต่ยังมีวิธีการพูดคำเหล่านั้นด้วย น้ำเสียงการผันคำบรรยายและรายละเอียดปลีกย่อยทุกประเภทจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสื่อความหมายโดยล่าม ในขณะที่งานล่ามเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในศาลมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับล่ามและแปลเอกสารในสถานการณ์ทางกฎหมายภายนอกการตีความและการแปลมักมีการพูดคุยกัน

แม้ว่าจะต้องใช้ทักษะที่แตกต่างกันและสนับสนุนประเภทบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน งานแปลมีรายละเอียดมากขึ้นมันช้าลงและดำเนินการเป็นรายบุคคล งานการแปลเร็วขึ้นมากและต้องการทักษะคนคุณภาพสูงเท่าที่ต้องการทักษะภาษาคุณภาพสูง ล่ามและแปลเอกสารจะถูกตั้งข้อหาว่านำตัวเองออกจากสมการและถ่ายทอดความหมายและน้ำเสียงของเอกสารในงานของพวกเขาในขณะที่ล่ามเป็นตัวแทนที่สำคัญยิ่งและเกี่ยวข้อง

ด้านล่ามจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในหลาย ๆ ด้านล่ามจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการตีความหมายศาลคุณต้องรู้สึกมั่นใจในความสามารถของคุณในการช่วยเหลือบุคคลสองคนหรือกลุ่มคนสองกลุ่มให้บรรลุสิ่งที่พวกเขาต้องการ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะไม่เพียง แต่เข้าใจในสิ่งที่แต่ละคนพูด แต่ยังเป็นแรงจูงใจของล่ามและแปลเอกสาร ล่ามไม่เพียงช่วยสองคนแลกเปลี่ยนคำศัพท์เท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นหน้าที่ของพวกเขาในการเป็นแนวทางในการสนทนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์

ที่น่าพอใจซึ่งมักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเดิมพันสูงเพื่อให้บรรลุผลนี้ล่ามในศาลต้องการมากกว่าความคล่องแคล่วในคู่ภาษาเดียวพวกเขาจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับคำศัพท์และกระบวนการทางกฎหมาย หากล่ามและแปลเอกสารไม่เข้าใจคำศัพท์ทางกฎหมายและขั้นตอนพวกเขาจะไม่สามารถผ่านสิ่งที่ถูกถามเพื่อแปลสมมติฐานทางกฎหมายเป็นภาษาที่อาจไม่ถือพวกเขาและเพื่อสื่อสารความต้องการและผลกระทบของสถานการณ์ที่ลูกค้าของพวกเขาอยู่

ล่ามศาลเท่านั้นที่จะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยคำพูดพวกเขา

และไม่เพียง แต่ล่ามศาลเท่านั้นที่จะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยคำพูดพวกเขาจำเป็นต้องสามารถแปลเอกสารทางกฎหมายและชิ้นส่วนหลักฐานคำต่อคำโดยการมองเห็นการตีความในศาลเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมและมีประโยชน์ที่ตั้งไว้ แต่มันไม่ง่ายเลยและมีความรับผิดชอบอย่างมาก ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายส่วนใหญ่จะจ้างล่ามและแปลเอกสารศาลที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการรับรองมาแล้วเท่านั้นเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ

และความสามารถในการตอบสนองความต้องการในการทำงานที่น่าพอใจล่ามและแปลเอกสารศาลส่วนใหญ่ก็จบปริญญาตรีด้วย หากคุณมีความสนใจในสาขานี้ก็ควรที่จะเริ่มฝึกอบรมและสะสมประสบการณ์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากความต้องการกำลังเพิ่มขึ้นและงานที่ดีที่สุดจะไปกับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและประสบการณ์ในสาขานั้นมากที่สุด

เพิ่มเติม http://www.tjprannarai.co.th/

Comments are closed.